Przeczytaj więcej...

Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP) jest już dostępna

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP)Właśnie ukazał się podręcznik metodologiczny pt. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP). Jak wskazała recenzentka książki, prof. Eleonora Zielińska (WPiA UW): „Demokratyczne europejskie państwo prawne nie może obecnie istnieć bez sprawnego systemu poradnictwa obywatelskiego i prawnego. W Polsce od wielu lat prowadzone jest takie poradnictwo, zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne. Trudno jednak uznać, że mamy do czynienia z kompleksowo zorganizowanym systemem, realizującym jako całość określone funkcje.Warto już w tym miejscu podkreślić, duże walory praktyczne opracowania, które może być wykorzystywane do przeprowadzenia w Polsce skutecznych konsultacji społecznych w sprawie systemowego rozwiązania poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

Opracowanie dostarcza użytecznych narzędzi, w postaci scenariuszy warsztatów, dla przeprowadzenia takich konsultacji społecznych. Ich rozpowszechnienie stwarza warunki do tego, by osoby zainteresowane problemem mogły świadomie i w sposób w pełni poinformowany wypracować własne stanowisko.

Recenzowane opracowanie jest skierowane zarówno do decydentów jak i szerokiego grona osób zaangażowanych w tworzenie i rozwój sieci poradnictwa. Ma zapewnić im informacje prawnoporównawcze na temat funkcjonowania systemu poradnictwa w wybranych krajach europejskich, przedstawić różne możliwe do przyjęcia rozwiązania modelowe takiego systemu z uwzględnieniem ich zalet i słabych stron. Recenzowane opracowanie ma więc duże znaczenie informacyjno-edukacyjne oraz praktyczne”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią książki, która jest dostępna w zakładce Produkty lub pod TYM linkiem.

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Większość Polaków (77%) w ostatnich pięciu latach nie odczuwała potrzeby korzystania z pomocy prawnej i z niej nie korzystała. Prawie co piąty obywatel taką potrzebę odczuwał i skorzystał z pomocy prawnej, a jedynie 4% Polaków, choć odczuwało potrzebę wsparcia, takiej sformalizowanej pomocy z różnych względów nie szukało. Osoby, które skorzystały z innych form pomocy, najczęściej szukały jej wśród osób z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów), zarówno u tych niebędących prawnikami, jak i u tych posiadających wykształcenie prawnicze: u adwokata, radcy prawnego, notariusza.