Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2019/2020

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2019/2020. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 2 547 spraw. W poradniach pracowało 1219 studentów i 318 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj