Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2022/2023

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2022/2023. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 2379 spraw. W poradniach pracowało 1175 studentów i 283 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj