Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2021/2022

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2020/2021. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 2001 spraw. W poradniach pracowało 1083 studentów i 245 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj