Co nowego?

Nagroda w Konkursie na Najlepsze Partnerstwo Prywatno–Społeczne - ZWYCIĘŻYLIŚMY !!!

Nagroda w Konkursie na Najlepsze Partnerstwo Prywatno–Społeczne - ZWYCIĘŻYLIŚMY !!!24 października 2013 r. w Łodzi został rozstrzygnięty Konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne, który organizowany był przez polskie biuro United Nations Development Programme (UNDP) oraz Krajowy Ośrodek European Social Found (EFS). Celem Konkursu była promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych.Wstępną eliminację do Konkursu przeszło 17 inicjatyw, spośród których jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii na Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne zwyciężył program Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – Centrum Pro Bono! Działalność Centrum polega na budowaniu sieci współpracy między kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Współpracujący z Centrum prawnicy bezpłatnie wspierają swoją wiedzą organizacje trzeciego sektora w całej Polsce.

Kapituła Konkursu nagrodziła partnerstwo za przełamywanie stereotypu zawodu prawnika nastawionego wyłącznie na zysk i promowania go jako zawodu zaufania publicznego. Jury doceniło również fakt, iż zasady na których świadczone jest wsparcie prawne gwarantują powszechny dostęp, program przynosi wymierne rezultaty, a wypracowany model wsparcia może być skutecznie wykorzystywany przez inne zawody.

Równolegle prowadzone było głosowanie na nagrodę publiczności tegoż Konkursu. Internauci mogli wskazywać najciekawszą ich zdaniem inicjatywę. W głosowaniu Centrum Pro Bono otrzymało blisko 5.000 głosów i zajęło wysokie, piąte miejsce.

Warto też zaznaczyć, że podczas gdy w Łodzi wręczano nagrody, w Warszawie gościliśmy na VII Europejskim Forum Pro Bono http://probonoforum.pilnet.org/ około 300 prawników z całego świata, w tym laureatkę pokojowej Nagrody Nobla Szirin Ebadi – irańską prawniczkę i obrończynię praw człowieka. Uczestnicy Forum przyjechali do Polski, aby podzielić się doświadczeniem świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej. Polscy prawnicy również mogą pochwalić się osiągnięciami w tym obszarze, czego wyrazem jest m.in. przyznana nagroda. 

Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne zwyciężył program Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – Centrum Pro Bono Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne zwyciężył program Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – Centrum Pro Bono Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne zwyciężył program Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – Centrum Pro Bono

Foto. Barbara Dąbek http://barbaradabek.wordpress.com/

Materiał na stronie UNDP >>>

Informacje o konkursie Najlepsze Partnerstwo Prywatno-Społeczne >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj