Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2011

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2010/2011. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 12 786 spraw, to jest o 8% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1994 studentów (o 13,5% więcej) i 224 pracowników dydaktycznych (o 3,7% więcej). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>  

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj