Co nowego?

Posiedzenie Zarządu Fundacji w sprawie dotacji dla Poradni Prawnych

Podczas posiedzenia Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zapadła decyzja o podziale środków w ramach ogłoszonego konkursu regrantingowego dla Uniwersyteckich Poradniach Prawnych.

Posiedzenie Zarządu FundacjiPosiedzenie Zarządu FundacjiPosiedzenie Zarządu Fundacji

Posiedzenie Zarządu FundacjiPosiedzenie Zarządu FundacjiPosiedzenie Zarządu Fundacji

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj