Co nowego?

Mec. Sylwia Zarzycka z Wrocławia laureatką Konkursu Prawnik Pro Bono 2014

Prawnik Pro Bono 201313 maja na uroczystej Gali Konkursu Prawnik Pro Bono tytuł laureatki roku 2014 otrzymała mec. Sylwia Zarzycka - radca prawny z 14-letnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Kapituła Konkursu doceniła działalność pro bono pani Mecenas, która skupia się na prowadzeniu założonej przez nią w 2011 roku Fundacji Między Niebem a Ziemią. Celem Fundacji jest pomoc rodzinom dzieci, które na skutek błędu medycznego są niepełnosprawne lub śmiertelnie chore. Obecnie Fundacja ma pod swoją opieką 45 rodzin. Pani Mecenas w swojej działalności kieruje się szczególnie propagowaniem idei wolontariatu - jest dodatkowo autorką czterech akcji charytatywnych, w które udało się zaangażować ponad 100 prawników, aby świadczyć pomocą prawną w rożnych dziedzinach życia bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Mec. Sylwia Zarzycka jako radca prawny prowadzi pro bono sprawy sądowe na rzecz dzieci bardzo ciężko chorych oraz stara się upowszechniać ideę pomagania i działalności dobroczynnej w środowisku zawodowym radców prawnych i adwokatów.

Prawnik Pro Bono 2014 Prawnik Pro Bono 2014 Prawnik Pro Bono 2014

Dyplom z wyróżnieniami otrzymał mec. Robert Krasnodębski - radca prawny oraz wybitny doradca podatkowy od 23 lat. Jako absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zaangażowanie pro bono mec. Krasnodębskiego to m.in. działalność w klinice "Prawa człowieka a podatki" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, funkcjonującej nieprzerwanie od 2010 roku. W klinice tej wspiera studentów prawa w stosowaniu pogłębionej analizy prawa podatkowego. Także w ramach innych programów HFPCZ Pan Mecenas udziela porad prawnych pro bono i konsultacji w kwestii strategii procesowych.

Kolejne wyróżnienie otrzymał mec. Jacek Świeca - wszechstronny radca prawny, adwokat i legislator  od 10 lat, ukończył magisterskie i doktoranckie studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Działalność pro bono realizuje m.in. na rzecz Fundacji Real Life, Fundacji Aby Żyć, Fundacji Otwarty Dialog, Fundacji Rak’n’Roll, w których to także pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji. Inne organizacje, którym pomaga mec. Świeca to Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Amnesty International Polska, Fundacja Kid Protect, współpraca w ramach Centrum Pro Bono w Warszawie, za pośrednictwem którego świadczy pomoc dla organizacji pozarządowych z całego kraju. Mec. Świeca niesie także pomoc pro bono na rzecz osób pochodzących z krajów byłego ZSRR i mniej zamożnych części świata.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj