Co nowego?

International Conference of Legal Clinics in Poland: “If not legal opinion, then what? A modern model of legal clinics”. XX-lecie FUPP w Szczecinie

W dniach 1-4 grudnia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się International Conference of Legal Clinics in Poland: “If not legal opinion, then what? A modern model of legal clinics”.

OGÓLNE INFORMACJE O KONFERENCJI

Zamierzeniem organizatorów było to, aby prezentacje koncentrowały się w obrębie trzech bloków tematycznych. W konsekwencji w trakcie 4 dni obrad poruszone zostały zagadnienia dotyczące:

  • 20 lat funkcjonowania Klinik prawa w Polsce
  • Wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Klinik prawa w Polsce
  • Kliniki prawa w zmieniającej się rzeczywistości

Pierwszego dnia konferencji, tj. 1.12.2022 r. odbyły się 3 sesje w ramach panelu studencko-doktoranckiego realizowanego on-line. W tej części konferencji udział wzięło 21 najmłodszych przedstawicieli nauki, reprezentujących 6 polskich ośrodków naukowych (tj. Uniwersytet Warszawski, Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rzeszowski, Szczeciński, Łódzki, oraz SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie), a także cztery zagraniczne (tj. University of Toulon, Francja, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine, Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet Osijek, Republika Hrvatska oraz National Academy of Internal Affairs, Ukraine).

W kolejnych trzech dniach konferencji, tj. 2-4.12.2022 r. odbyło się pięć sesji. Każda z nich moderowana była przez przedstawiciela kliniki prawa w Polsce. Jedną z nich moderowała przedstawicielka instytucji wspierającej konferencję – CMS Warsaw. W głównych obradach czynny udział w konferencji wzięło 34 referentów reprezentujących 22 ośrodki akademickie oraz organizacje pozarządowe. Z powodu wojny w Ukrainie i braku dostępu do prądu trzech prelegentów nie mogło wziąć czynnego udziału w konferencji, co spodobało odwołanie jednego z wystąpień zaplanowanego na ostatni dzień konferencji.

Dodatkowo organizatorzy zorganizowali tzw. Okrągły stół, w trakcie którego zaproszeni goście i przedstawiciele szczecińskich samorządów prawniczych wspólnie z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich - dr Hanną Machińską dyskutowali nad współczesnym modelem studenckich poradni prawnych. Panel moderowany był przez Ewelinę Gee-Milan – Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego. Wzięli w nim udział:

  • dr Hanna Machińska – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
  • dr Filip Czernicki – Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
  • dr Wojciech Bożek – Prodziekan ds. Ewaluacji WPiA US
  • dr Przemysław Mijal – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
  • dr hab. Delaine Swenson – reprezentant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Celem konferencji było omówienie propozycji modelu funkcjonowania bezpłatnego poradnictwa prawnego z uwzględnieniem systemowym klinik prawa, który będzie możliwy do wdrożenia w polskim systemie prawnym.

Uczestnikami obrad byli zarówno przedstawiciele korporacji prawniczych, koordynatorzy polskich Klinik Prawa oraz goście zagraniczni zaangażowani w funkcjonowanie bezpłatnego poradnictwa prawnego i klinik prawa.

Poza dyskusjami w trakcie konferencji, Organizatorzy planują wydanie w pierwszej połowie 2023 r. recenzowanej monografii w wydawnictwie C.H. Beck , będącym partnerem tegorocznej konferencji.

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji były:
1)    spotkanie w Małej Sali Senatu władz Rektorskich i wydziału z przedstawicielami University of Prishtina oraz University "Ukshi Hoti" Prizren z Kosowa. W spotkaniu wzięli udział:
a.    prof. Avni Puka - Dean of Law Faculty, University of Prishtina, Kosovo
b.    prof. Florent Mucaj - Vice-Dean of Law Faculty, University of Prishtina, Kosovo
c.    prof. Muhamet Vokrri - Vice-Dean of Law Faculty, University of Prishtina, Kosovo
d.    prof. Qerkin Berisha - University of Prishtina, Kosovo
e.    Arsim Susuri - Vice Rector, University "Ukshi Hoti" Prizren, Kosovo
f.    prof. Muharem Faiku - University "Ukshi Hoti" Prizren, Kosovo
g.    Msc. Nexhmedin Krasniqi - University "Ukshi Hoti" Prizren, Kosovo
h.    Ramadan Baraliu - Head of Public Relations, University "Ukshi Hoti" Prizren, Kosovo
i.    dr hab Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – Prorektor ds. Organizacyjnych US
j.    dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela – Pełnomocnik Rektora ds. międzynarodowych
k.    dr Aleksandra Klich – Zastępca Kierownika Kliniki Prawa WPiA US
l.    mgr Małgorzata Kopalska – Zastępca Kierownika Działu Spraw Międzynarodowych
m.    
2)    Spotkanie władz Rektorskich i wydziału z przedstawicielami uczelni i organizacji z Ukrainy i Mołdawii. W spotkaniu wzięli udział:

a.    dr Yuliia Lomzhets - Head of the Association of Legal Clinics of Ukraine, NGO
b.    Mariia Tsypiashchuk - Board member of the Association of Legal Clinics of Ukraine, NGO
c.    dr Evghenia Gugulan - Academy “Ștefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs”, Republic of Moldova
d.    dr hab Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – Prorektor ds. Organizacyjnych US
e.    dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela – Pełnomocnik Rektora ds. międzynarodowych
f.    dr Aleksandra Klich – Zastępca Kierownika Kliniki Prawa WPiA US
g.    dr Tetyana Kuryło
h.    dr Dorota Kowalewska – Pełnomocnik ds. Pomocy Ukrainie
i.    mgr Małgorzata Kopalska – Zastępca Kierownika Działu Spraw
3)    Pokaz Sali symulacji wirtualnej rzeczywistości oraz Kliniki Prawa WPiA US

4)    Jubileusz 20-lecia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.


INFORMACJE O UCZESTNIKACH

Do czynnego udziału w konferencji zgłosiło się ponad 60 osób, reprezentujących 37 ośrodków akademickich i organizacji pozarządowych z takich krajów jak:
•    Chorwacja
•    Czechy
•    Francja
•    Kosowo
•    Litwa
•    Malezja
•    Mołdawia
•    Niemcy
•    Polska
•    Słowenia
•    Szwecja
•    Ukraina


INFORMACJE O PARTNERACH:

1.    ORGANIZATORZY:
a.    Wydział Prawa i Administracji US
b.    Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
c.    Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis
d.    Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych
2.    ORGANIZAOTRZY WSPIERAJĄCY:
a.    Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
b.    Izba Komornicza w Szczecinie
3.    PATRONAT HONOROWY Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka
4.    PATRONAT MEDIALNY:
a.    C.H. Beck
b.    In-gremio
c.    Kwartalnik „Klinika”
d.    Portal prawo.pl
e.    Dziennik Rzeczpospolita
5.    FINANSOWANIE:
a.    konkurs Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji, projektu nr rej. DNK/SP/548698/2022
b.    Small Grant przyznany przez Global Alliance for Justice Education
6.    PARTNERZY:
a.    MSBF sp. Z o.o.
b.    MediaDesign
c.    Courtyard by Marriott Szczecin City
7.    INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:
a.    CMS Warsaw
b.    Kancelaria Komornika Sądowego Marcina Borka

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj