Co nowego?

Spotkanie z okazji pierwszych urodzin programu Centrum Pro Bono

1 rocznica Pro BonoW piątek 13 marca świętowaliśmy pierwsze urodziny programu Centrum Pro Bono. W spotkaniu udział wzięły osoby osobiście zaangażowane w działalność Centrum - prawnicy, sponsorzy, dziennikarze oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, które skorzystały z pomocy Centrum.
W minionym roku wspólnie udało nam się pomóc 50 organizacjom pozarządowym. Zainicjowaliśmy również kampanię legislacyjną na rzecz zniesienia podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej a powstały projekt jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Sejmową Przyjazne Państwo. Przeprowadziliśmy też cztery szkolenia o prawie, w których łącznie udział wzięło 120 osób zarządzających organizacjami non-profit.
Zapraszamy do lektury publikacji, w której szczegółowo opisujemy pomoc udzieloną fundacjom i stowarzyszeniom w 2008 r.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj