Co nowego?

Wizyta studyjna przedstawicieli klinik prawa z Gruzji 2009

W dniach dd 10 do 19 maja 2009 roku do Polski przyjechali przedstawiciele gruzińskich uczelni państwowych z: Tbilisi, Kutaisi oraz Batumi. Opiekę organizacyjną oraz finansowanie tej wizyty zapewniło przedstawicielstwo American Bar Association w Gruzji, na czele z Garrym Ledbetterem i Nino Khurtsidze.

Celem wizyty było zobaczenie w jaki sposób w naszym kraju działają poradnie prawne, dlaczego są one ważne dla naszych uczelni oraz porównanie naszych poradni z ich własnymi. Pierwsze miejsce, które odwiedzili, to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Goście zostali przyjęci przez Kierownika Poradni, prof. Marię Szewczyk i obejrzeli siedzibę poradni, zapoznali się zarówno z metodami poradni prawnej na UJ jak również dowiedzieli się o działaniu specjalnej sekcji praw człowieka. Kolejną uczelnią był Uniwersytet Łódzki, gdzie przywitała ich Prof. Małgorzata Król - Kierownik Kliniki oraz Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Po wizycie na Uniwersytecie Łódzkim, kolejnym punktem podróży był Uniwersytet Warszawski, na którym grupę przywitała dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak. Ostatnie dwie Uczelnie, które odwiedzili nasi goście to Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, gdzie zorganizowano spotkanie z dr Ireną Kleniewską - Zastępcą Kierownika Studenckiej Poradni Prawnej, Prof. Zbigniewem Lasocikiem - Dziekanem Wydziału Prawa oraz Panią Prezydent Marią Pryshlak. Drugą Uczelnią niepaństwową była Akademia Leona Koźmińskiego, gdzie nasi goście zostali przyjęci przez Rafała Bielskiego - Prorektora ds. Studiów Niestacjonarnych oraz dr Magdalenę Olczyk - Kierownika Studenckiej Poradni Prawnej. Ostatnie dwa dni zostały zorganizowane w siedzibie Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i były poświęcone szkoleniom z zakresu budowania strategii rozwoju oraz utrzymania standardów jakości oraz trwałości powołanych do życia struktur na danej uczelni.

przedszgruzji

Wizytę należy uznać za bardzo udaną i wartościową ze względu na możliwość wymiany doświadczeń oraz przekazania porad dla naszych przyjaciół z Gruzji. Dzięki takim spotkaniom istnieje możliwość szerzenia idei poradni prawnych. Poza tym należałoby podkreślić fakt, iż powodem dla którego za cel wizyty została wybrana Polska jest fakt, że to właśnie w Polsce działa jeden z najprężniej rozwijających się ruchów klinicznych w tej części Europy.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj