Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2010

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2009/2010. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 11 899 spraw, to jest o 6,9% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1756 studentów (o 5,9% więcej) i 216 pracowników dydaktycznych (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku akademickiego). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj