Konferencje

XIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W dniach 12-14 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja odbyła się pod tytułem „Praktyka funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych – najczęściej pojawiające się problemy i propozycje ich rozwiązania. Dyskusja nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

W piątek uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w XVIII wiecznej, barokowej Auli Leopoldina znajdującej się w Gmachu Główny Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencję otworzyli: Dziekan WPAiE UWr. prof. dr hab. Włodzimierz Gromski oraz Prodziekan  WPAiE UWr. prof. dr hab. Piotr Machnikowski. W Auli Leopoldina, w imieniu dr Macieja Lisa – Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich, głos zabrała również mec. Katarzyna Sobańska – Laskowska. Z Biurem Pełnomocnika Terenowego RPO Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu współpracuje od wielu lat, a jej członkowie mają możliwość odbycia w nim praktyk studenckich. Następnie projekt przekształcenia instytucjonalnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu przedstawiła dr Joanna Kuźmicka – Sulikowska, opiekun naukowy poradni. Później Prezes FUPP Filip Czernicki podsumował rok akademicki 2011/2012, przedstawił statystyki oraz poprowadził dyskusję uczestników, w trakcie której przedstawiciele studenckich poradni prawnych, obecni na otwarciu, mieli możliwość przedstawienia dokonań i projektów realizowanych w poszczególnych klinikach. Na koniec dr Marta Skrodzka, Ekspert FUPP ze Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła problematykę dotyczącą poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, co stanowiło wstęp do dyskusji prowadzonej w sobotę.

Drugiego dnia część zajęć miała charakter warsztatowy. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Zajęcia dla opiekunów uniwersyteckich poradni poprowadził dr Maxim Tomoszek z Kliniki Prawa przy Uniwersytecie w Ołomuńcu, których tematem było legal writing. Następne zajęcia poprowadziła dr Małgorzata Wysoczyńska z Kliniki Prawnej przy Uniwersytecie Łódzkim, dotyczyły one wewnętrznej kontroli jakości porad prawnych. Dyskusja w trakcie warsztatu była niezwykle ożywiona i pokazała jak wiele trudności i rozbieżności istnieje cały czas w funkcjonowaniu klinik. Uczestnicy dyskusji zgodzili się co do tego, że bardzo trudno będzie wprowadzić jeden, ogólnopolski system kontroli jakości porad, ale temat jest na tyle ważny, że warto do niego wrócić podczas następnego spotkania klinicznego.

Warsztaty dla studentów przeprowadziły Aleksandra Klich i Alina Barkowa z Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczyły one fundrisingu oraz organizacji konferencji. Warsztat prowadzony był w sposób praktyczny, pozwalający na poznanie każdego etapu organizacji konferencji. Po obiedzie uczestnicy konferencji udali się na zwiedzanie Wrocławia.

Na koniec dnia odbyła się wspólna dyskusja wszystkich uczestników nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce prowadzona przez dr Martę Skrodzką. Uczestnikom przedstawiono propozycję modelowych rozwiązań dotyczących organizacji nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Konsultacje dotyczyły czterech propozycji dotyczących beneficjentów oraz kryteriów dostępu do systemu nieodpłatnego poradnictwa a także organizacji systemu i instytucji nim zarządzającej. Omówiona została również problematyka usługodawcy, osób udzielających porad prawnych i obywatelskich oraz metod ich udzielania. Poruszona została kwestia kontroli i monitoringu w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej a także jego finansowanie.

Trzeciego dnia swoje wystąpienia zaprezentowali dr Magdalena Olczyk z Akademii Leona Koźmińskiego pt. „Najczęstsze problemy w działaniu klinik” oraz adw. Filip Wejman, Członek Zarządu FUPP pt. „Dyskusja na temat rewizji Standardów Klinik Prawa”.
Odbyło się również podsumowanie dyskusji nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, prowadzone przez dr Martę Skrodzką.

Swój referat przedstawiły także organizatorki konferencji: Katarzyna Kaseja i Paulina Zdanowska studentki V roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim - „Uniwersytecka Poradnia Prawna a inne punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego we Wrocławiu”.

Konferencję podsumował Prezes FUPP – Filip Czernicki, zaprezentował także plany FUPP. Konferencję zorganizowała Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt: Model Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w konferencji!

Katarzyna Kaseja i Paulina Zdanowska

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj