Konferencje

XVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XVII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychW dniach 13-15 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja odbyła się pod tytułem "Realizacja programu Street Law - Prawo na co dzień". Konferencja poświęcona była problematyce realizowaniu programu Street Law przez Uniwersyteckie Poradnie Prawne. Uczestnicy podczas wykładów mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją tego typu zajęć, a w czasie części warsztatowej zaprezentowany został przegląd metod interaktywnych nauczania oraz technik prowadzenia zajęć.

Konferencję otwierał Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i studenckich, dr Marcin Niemczyk oraz prof. UR dr hab. Jan Olszewski, Patron Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie. Uroczyste otwarcie Konferencji miało miejsce w zabytkowej Sali Sesyjnej Ratusza, w którym mieści się Urząd Miasta Rzeszowa. Drugiego dnia część zajęć miała charakter warsztatowy. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Zajęcia dla pierwszej grupy „Dobór tematów zajęć i metod nauczania oraz sposób organizacji pracy podczas organizowania zajęć Street Law – doświadczenia PSEP” prowadzone przez mgr Grzegorza Borka podzielone zostały na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia prowadzone były w oparciu o scenariusze przygotowane wcześniej i zatwierdzone przez opiekunów merytorycznych Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. W części teoretycznej omówiono kwestię doboru tematów scenariuszy i organizacji pracy PSEP przy ich sporządzaniu oraz stosowaniu interaktywnych metod prezentacji wiedzy prawniczej. W części praktycznej zostały zastosowane interaktywne metody nauczania na przykładach fragmentów kilku scenariuszy. Metody stosowane podczas warsztatu to m.in. burza mózgów, debata, quiz, „ażurowa piłka”, jigsaw. Zajęcia grupy drugiej przeznaczone dla studentów dotyczyły tematu: „Presentation skills in teaching Street Law” prowadziła JUDr. Lucia Madlenakova (Klinika Prawa Uniwersytet w Ołomuńcu) miały na celu podniesienie umiejętności autoprezentacji podczas prowadzenia zajęć. Prowadzone były interaktywnej formie przy wykorzystaniu kamery, dzięki czemu uczestnicy mogli dokładne przeanalizować swoje przemówienia. Warsztaty cieszyły dużym zainteresowaniem, uczestnicy pozytywnie ocenili formę prowadzenia warsztatów oraz doświadczenie dotyczące umiejętności interpersonalnych jakie mogli podczas nich zdobyć.

 XVII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Drugiego dnia miały miejsce również wykłady funkcjonowaniu programu Street Law w wybranych Klinikach. Wykład Katarzyny Wiśniewskiej (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) pt. „Klinika Prawno Medyczna – czy możliwa jest współpraca studentów prawa i medycyny?” cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników, co wielokrotnie podkreślane było w ankietach ewaluacyjnych. Kolejny wykład dr Joanny Kuźmickiej-Sulikowskiej (Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu) pt. „Działalność programu Street Law w Zakładach karnych” wywołał bardzo ożywioną dyskusję dotyczącą sposobów doboru tematów podczas zajęć Street Law. Ostatniego dnia Konferencji miał miejsce wykład Pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej Agnieszki Świderek pt. „Metodyka i organizacja zajęć Street Law, znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego i dobre praktyki.”, który podkreślał rolę zajęć w kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa. Ostatnim wykład autorstwa Michała Chylaka pt. „Prawa człowieka jako punkt odniesienia w funkcjonowaniu Kliniki Prawa Własności HFPC” prezentował sposób funkcjonowania Kliniki oraz wybrane sprawy, którymi zajmowała się Klinika.

XVII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XVII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XVII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Wszystkie zajęcie zostały wysoko ocenione przez uczestników, o czym świadczą wyniki przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej.

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj