Konferencje

XIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychW dniach 9-11 kwietnia 2010 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. XIII Konferencja poświęcona została zagadnieniom związanym z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, głównie mediacji i roli jaką może odegrać w zakresie bardziej efektywnego zakańczania sporów między stronami jak też i możliwościom stworzenia w Poradniach Prawnych sekcji do spraw mediacji.

 

9-11 kwietnia 2010 r., Akademia Leona Koźmińskiego

Pierwszego dnia, 9 kwietnia o godzinie 16.00 rozpoczęto Konferencję uroczystym otwarciem, podczas którego J.M. Rektor Prof. dr hab. A. Koźmiński powitał licznie przybyłych gości, uczestników Konferencji oraz jej organizatorów. Wśród dostojnych gości, kolejno witanych przez J. M. Rektora, znaleźli się:

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychJerzy Szmajdziński, Wicemarszałek Sejmu RP, Bohdan Zdziennicki, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Marcin Giedrojć, Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, Prof. dr hab. Marek Zubik, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Prof. dr hab. Andrzej Zoll, były Rzecznik Praw Obywatelskich, Jarosław Kochaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy , Prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Zastępca Dyrektora INP Państwowej Akademii Nauk, Mec. Joanna Agacka-Idecka, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Mec. Stanisław Rymarz, były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Mec. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Mec. Iwona Karpiuk- Suchecka, Krajowa Rada Notarialna, Andrzej Kulągowski, Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Mec. Sylwester Pieckowski, Partner w Kancelarii Chadbourne&Parke LLP, Filip Czernicki, Prezes FUPP, Doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, Dziekan WPiA UW, Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Dziekan WP Uczelni Łazarskiego.

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

J. M. Rektor przywitał również bardzo serdecznie uczestników XIII Konferencji, przedstawicieli Poradni Prawnych z całego kraju, przedstawicieli Studenckich Poradni Prawa z ośrodków akademickich z całej Polski (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław), reprezentanci Fundacji Studenckich Poradni Prawnych z Ukrainy, studenci i pracownicy ALK, zaproszeni Goście.

Kolejno potem witali gości: Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, Prorektor ds. studiów prawniczych, Dyrektor Kolegium Prawa ALK oraz Prezes Zarządu FUPP Filip Czernicki.

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Następnie głos zabrało kilku gości. Wicemarszałek Sejmu J. Szmajdziński pogratulował powstania i funcjonowania Poradni Prawnych w Polsce wskazując, że jest to wspaniała idea pomocy innym zwłaszcza, gdy chodzi o pomoc w interpretacji i wyjaśnianiu przepisów prawnych. Prezes Trybunału Konstytucujnego, B. Zdziennicki, podkreślił, że dzięki poradniom prawnym studenci uczą się skompliowanej siatki pojęć prawniczych i przede wszystkim wartości jakim każdy prawnik powinien być wierny. W imieniu Ministra Sprawiedliwości, M. Gidroyć przekazał Medale Pamiątkowe Ministra Sprawiedliwości Prof. dr hab. J. Jabłońskiej - Boncy, J.M. Rektorowi A. Koźmińskiemu, Prof. dr hab. L. Kubickiemu oraz Prezesowi Zarządu FUPP Filipowi Czernickiemu, dziękując za ich pracę i wsparcie ruchu klinicznego w Polsce. Kolejnym gościem, który zabrał głos był Prof. dr hab. A. Zoll, który również stwierdził, że udział w progamie klinicznego nauczania jest wspaniałym procesem dydaktycznym dla studentów, mediacje zaś są świetnym sposobem na likwidowanie sporów. Przypomniał także, że prawnik to osoba, która powinna pamiętać, że nie problem jedynie jest celem jego pracy, ale przede wszystkim pomoc człowiekowi, który z tym problemem przychodzi. Prezes NRA J. Agacka-Indecka, wyraziła popracie dla działalności Klinik podkreślając, że od strony adwokatów , kliniki mogą zawsze liczyć na pomoc. Również zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy M. Kochaniak stwierdził, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej zwłaszcza, gdy chodzi o te bardzo skomplikowane kwestie związane z odzyskiwaniem nieruchomości. Podziekowania dla studentów, dzięki którym poradnie w Polsce istnieją przekazał Dziekan WP Uczelni Łazarskiego, Prof. dr hab. Z. Lasocik, a po nim Prof. dr hab. G. Kołodko, w swoim krótkim przemówieniu także dostrzegł potrzebę funkcjonowania poradni prawnych w Polsce. Historię Studenckiej Poradni Prawa ALK, przedstawił mgr R. Bielski, krótko referując i obrazując zdjęciami powstanie i funkcjonowanie SPP ALK.

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

W drugiej części uroczystego otwarcia XIII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych głos zabrali mec. M. Bobrowicz Prezes KRRP, który przekonywał słuchaczy o potrzebie szerszego stosowania procedur mediacyjnych w referacie Dlaczego potrzebujemy mediacji? Jako drugi o sukcesie mediacji jako niezwykle efektywnym kluczu do rozwiązywania sporów mówił adw. Sylwester Pieckowski, Partner w Kancelarii Chadbourne&Parke LLP w wystąpieniu pt. Mediacja kluczem do rozwiązywania sporów.

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Po niezwykle pouczających wystąpieniach na temat mediacji, prezentacji rocznego sprawozdania z działalności sieci klinik prawa i omówienia planów FUPP dokonał Filip Czernicki, Prezes FUPP. Po wystąpieniu Prezesa FUPP zakończono pierwszy dzień obrad zaproszeniem uczestników na uroczystą kolację, a wieczorem do uczestnictwa w imprezie zorganizowanej specjalnie dla uczestników w centrum Warszawy.

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

W kolejnych dwóch dniach w Akademii Leona Koźmińskiego odbyły się warsztaty mediacyjno-negocjacyjne przeprowadzone w ramach XIII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, której głównym tematem była mediacja jako metoda rozwiązywania sporów.

Z powodu tragicznych wydarzeń pod Smoleńskiem, program Konferencji został zmodyfikowany, jednak zajęcia merytoryczne 10 i 11 kwietnia odbyły się.

Zajęcia w pierwszym dniu prowadzone były przez Cezarego Rogulę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Laureata Międzynarodowego Konkursu Mediacyjnego oraz Martę Janinę Skrodzką, asystenta w Zakładzie Prawa Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku będącą zarazem Kierownikiem Studenckiej Poradni Prawnej Pracowni Wydziału Prawa na tymże Uniwersytecie.

 XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rolą mediatora oraz jego wkładem w rozwiązywanie sporów. Przedstawiano zalety takiej metody rozwiązywania sporów pomiędzy stronami oraz sposoby wprowadzenia procesu mediacji do codziennego życia uniwersyteckich poradni prawnych. Zajęcia były podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną, pozwalającą przećwiczyć poznane techniki mediacji i negocjacji.

Podczas pierwszych zajęć omówiono teoretyczne aspekty procesu mediacji. Uczestnicy zapoznawani byli z podstawowymi informacjami na ten temat, między innymi z jej podziałem, sposobach inicjacji, prawidłowym podejściem mediatora do mediacji oraz poszczególnymi etapami mediacji.

W kolejnej części zajęć analizowano negocjacje jako element mediacji. Biorącym udział w warsztatach przedstawiono podstawowe techniki negocjacyjne, podział negocjatorów ze względu na różne ich zachowanie, niebezpieczeństwa związane z poszczególnymi typami negocjatorów oraz inne, bezcenne wskazówki dotyczące negocjacji.

W celu ugruntowania świeżo zdobytej wiedzy, trenerzy przeprowadzili symulacje, dzięki którym można było spróbować własnych sił i poczuć się jak strona negocjacji, czy mediator.

Zajęcia z prowadzącymi pokazały sposoby na skuteczne radzenie sobie ze stresem związanym z prowadzeniem mediacji, właściwe zachowania w komunikacji interpersonalnej, a przede wszystkim korzyści płynące z mediacji jako metody rozwiązywania sporów.

Na koniec wszyscy udali się na kolację do Teatru Kamienica, gdzie była możliwość dzielenia się wrażeniami po zakończonym pierwszym dniu warsztatów oraz sposobność do lepszego poznania się. Z okazji tragicznych zdarzeń jakie miały miejsce tego samego dnia rano wieczorny program uległ modyfikacji i spektakl oraz Bal Prawnika zostały odwołane. Uczestnicy Konferencji po kolacji udali się wspólnie pod Pałac Prezydencki, w celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

W trzecim dniu Konferencji, w niedzielę, odbyły się zajęcia Warsztat mediacji, prowadzone przez Roberta Bocha, Konrada Sobczyka, Pawła Lufta, Igora Widawskiego (Mediatorzy.pl)

Część pierwszą, prowadzoną przez Roberta Bocha i Konrada Sobczyka, rozpoczęto od krótkiego wprowadzenia w praktyczną stronę mediacji. Autorzy nawiązywali do wykładów dnia poprzedzającego wskazując na potencjalne trudności i problemy praktyczne powstające podczas przebiegu procesu mediacji. Po wstępie prowadzący zaproponowali odtworzenie scenki pokazującej przebieg przykładowej mediacji, wybrano dwoje ochotników, którzy przedstawila spór małżeński dotyczący opieki nad dzieckiem. Mediatorem był pan Konrad Sobczyk. Na podstawie poglądowej mediacji ukazano słuchaczom wieloetapowy przebieg całego procesu mediacji. Po przeprowadzeniu przykładowej mediacji można było zadawać jej uczestnikom pytania. Na zakończenie zajęć podsumowano temat tak, aby uzmysłowić słuchaczom różne aspekty i znaczenia zawodu mediatora - oczywiście w trakcie całych zajęć można było zadawać pytania na które prowadzący dawali wyczerpujące odpowiedzi.

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

O godzinie 12.00 uczestnicy i organizatorzy Konferencji oddali hołd tragicznie zamarłym ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem, dwoma minutami ciszy.

W części drugiej zajęć praktycznych prowadzący Paweł Luft i Igor Widawski, rozwinęli temat z części pierwszej. Słuchacze otrzymali szczegółowo rozpisane etapy procesu mediacji wraz z opisami różnych technik (negocjacyjnych i słownych) pomocnych w procesie mediacji. Przedstawiono ważniejsze problemy pojawiające się w całym procesie oraz ramy czasowe takowej negocjacji ukazujące, iż etapy są pewnym schematem pomocnym i prowadzącym uczestników procesu mediacji przez różne meandry i problemy pojawiające się podczas mediacji. Po zakończeniu tej części zajęć prowadzący zaproponowali podział na grupy trzy osobowe, tak aby każdy mógł na przeprowadzić i uczestniczyć w mediacji. Wyłoniono w grupach trzyosobowych mediatora oraz dwie strony sporu - dostarczono materiały niezbędne do przeprowadzenia tych ćwiczeń. Po zakończeniu ćwiczeń nastąpiły pytania oraz obopólne podziękowania.

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychNa zakończenie Prof. dr hab. L. Kubicki-opiekun Studenckiej Poradni Prawnej ALK, serdecznie podziękował uczestnikom , trenerom i studentom za udział w zajęciach i Konferencji, a także Poradni Prawnej ALK i Kołu Naukowemu "Lege Artis" za sprawne przygotowanie i nadzór nad przebiegiem konferencji, która mimo tragicznych zdarzeń odbyła się bez żadnych problemów. Do podziękowań tych przyłączył się także Prezes Zarządu FUPP Filip Czernicki dziękując uczestnikom za przybycie i wzięcie udziału w Konferencji oraz zapraszając na następną. Organizatorom zaś Prezes pogratulował organizacji Konferencji. Głos zabrała również dr Magdalena Olczyk- Kierownik Studenckiej Poradni Prawnej ALK, która także dziękując wszystkim za wzięcie udziału w Konferencji podkreśliła szczególną rolę studentów w organizacji i bezproblemowym przebiegu Konferencji. Na tym Prezes Zarządu FUPP zamknął XIII Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a uczestnicy po posiłku rozjechali się do swoich domów.

Konferencja odbyła się dzięki środkom własnym ALK oraz wsparciu FUPP ze środków Instytutu Spraw Publicznych w ramach programu Obywatel i Prawo V finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Patronami medialnymi konferencji byli: Rzeczpospolita, Edukacja Prawnicza, Państwo i Prawo, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Radio Campus.

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj