Czasopismo Klinika

Klinika Numer Specjalny

"Klinika" Numer Specjalny
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 5,42 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH - NUMER SPECJALNY

 • MGR EDWIN TRUKSA - PROPEDEUTYKA NAUCZANIA STREET LAW
 • MGR PAWEŁ DZIEKAŃSKI - STREET LAW – ZBIÓR DOŚWIADCZEŃ KOORDYNATORA PROGRAMU
 • MGR MARCIN AJS - MATERIAŁY SZKOLENIOWE.PRZYGOTOWANIE ZAJĘĆ. KONSPEKT, PREZENTACJA. ORGANIZACJA CZASU. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU NIESPODZIEWANYCH REAKCJI MŁODZIEŻY?
 • DR MICHAŁ HUDZIK - STREET LAW – FORMA UDZIAŁU WYDZIAŁÓW (SZKÓŁ) PRAWA W KSZTAŁTOWANIU I ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH JAKO SZCZEGÓLNA POSTAĆ REALIZACJI FUNKCJI EDUKACJI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA
 • DR ADAM ANDRZEJEWSKI - MOOT COURT – NIEDOCENIANA METODA NAUCZANIA PRAWA W POLSCE
 • PROF. RICHARD L. ROE - VALUING  STUDENT SPEECH REVISITED
 • MGR JADWIGA TRYNIECKA - SYMULACJA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO JAKO METODA EDUKACYJNA
 • MGR MICHAŁ ŁOPACIŃSKI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INTERNAUTÓW PODCZAS KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI W SIECI JAKO PRZEDMIOT WARSZTATÓW STREET LAW
 • MGR ALEKSANDRA WYSOCKA - MATERIAŁY SZKOLENIOWE. WYKORZYSTANIE METOD INTERAKTYWNYCH I KONTAKT Z MŁODZIEŻĄ W TRAKCIE PROWADZENIA WARSZTATÓW STREET LAW
 • DR DOROTA WIŚNIEWSKA-JUSZCZAK - WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI PRZEKAZU. CO WPŁYWA NA UWAGĘ ODBIORCÓW?
 • DR JOANNA BUCHALSKA - PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. ZARYS PROBLEMATYKI Z PERSPEKTYWY WARSZTATÓW STREET LAW

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj