Czasopismo Klinika

Klinika Nr 21 (26)/2016

"Klinika" Nr 21 (26)/2016
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 2,88 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH - NUMER SPECJALNY

 • PAULINA FURMAN
  Cywilnoprawna możliwość dziedziczenia wkładu budowlanego wniesionego do spółdzielni budowlano-mieszkaniowej wraz z aspektem jego waloryzacji
 • mgr KAROL SKRODZKI
  Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym przez pełnomocników procesowych
 • mgr KATARZYNA WENNE
  Odpowiedzialność deliktowa za szkody wyrządzone wskutek błędów medycznych a odpowiedzialność karna lekarza
 • PIOTR KRÓLIŃSKI
  Czy warto pracować w klinice?
 • ADAM KUCHARSKI
  Problemy i wyzwania, przed jakimi stoją aktualnie studenckie poradnie prawne – analiza z perspektywy studenta klinicysty

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj