Co nowego?

Konkurs Prawnik Pro Bono 2022

Jesteś osobą, która korzystała kiedyś z darmowej pomocy prawnika lub prawniczki, a jakość tych usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik - prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tą osobę do nagrody!

To już XX edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego wspólnie przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita.


Patronat medialny:

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci i laureatki poprzednich edycji konkursu.

Jakie są kryteria?
probono2020 2Wybór najlepszego prawnika Pro Bono nie jest prostym zadaniem. Aby go uczynić jak najbardziej trafnym, ustalono kryteria, które musi spełniać nominowana osoba. Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono . Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jest również udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych, a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Wręczenie nagród 2021r. Od lewej: Prof. Adam Bodnar, mec. Olga Ziegler, mec. Anna Banaszewska, Kamila Ferenc – Laureatka, mec. Tomasz Wiliński, dr Filip Czernicki - prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, red. Tomasz Pietrygaa – zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Wręczenie nagród 2021r. Od lewej: Prof. Adam Bodnar, mec. Olga Ziegler, mec. Anna Banaszewska, Kamila Ferenc – Laureatka, mec. Tomasz Wiliński, dr Filip Czernicki - prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, red. Tomasz Pietrygaa – zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Kto może otrzymać nagrodę?

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

Kto może zgłaszać kandydatury?

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Jak zgłaszać nominacje?
Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji, mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur. Kandydatury można zgłaszać do dnia 28 lutego 2023 r.

Adres pocztowy:
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
ul. Szpitalna 5 lok.5
00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO
Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj