Co nowego?

Zwyciężczynią XX edycji konkursu Prawnik Pro Bono została Pani adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Zwyciężczynią XX edycji konkursu Prawnik Pro Bono została Pani adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.Pani Mecenas jest członkinią wielu stowarzyszeń, czynnie angażuje się w działalność organizacji pozarządowych z zakresu wsparcia kobiet oraz ochrony praw mniejszości. Była m.in. pomysłodawczynią i współtwórczynią powołanego przez NRA Zespołu ds. Kobiet oraz corocznie przyznawanego wyróżnienia Adwokatka Roku. Pani Mecenas Gajowniczek-Pruszyńska prowadziła również pro bono szereg spraw w ramach programu Biura Pomocy Prawnej Obywateli RP, a także od wielu lat udziela pomocy i wsparcia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Reprezentowała wiele osób protestujących przeciwko naruszaniu Konstytucji RP oraz działających na rzecz państwa prawa. Z wielkim zaangażowaniem, odwagą i konsekwencją broni praw osób, „które w konfrontacji z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości pozostają zawsze na słabszej pozycji”, pozostając w tym zakresie wierna swoim ideom i przekonaniom, podejmuje się - z sukcesami prowadzenia spraw, które „inni uznają za przegrane”.

Członkowie Kapituły nagrodzili także I Wyróżnieniem Pana r.pr. Łukasza Pniewskiego, m.in., za zaangażowanie w świadczenie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwami, zwalnianym z zakładów karnych oraz ich rodzinom, a także uchodźcom wojennym oraz imigrantom. Pan Mecenas Pniewski czynnie angażuje się w udzielenie szeroko rozumianej pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Gwiazda Poranna oraz świadczy nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz podopiecznych, jak i samego Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w Koszalinie, współpracuje z Fundacją La Strada, Pomaga także podopiecznym Domu Samotnej Matki w Koszalinie i Centrum Kryzysowego "Nadzieja" w Koszalinie. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie Pan mecenas Ł. Pniewski udzielał także pomocy prawnej w ośrodkach przejściowych i punktów zbiorowego wsparcia w ramach projektu „Podaj rękę Ukrainie.”, a także istotnie angażuje się w program: „Razem Możemy Więcej – Pierwszej Edycji Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców”, Poza bezpośrednim świadczeniem pomocy prawnej, mec. Pniewski bierze udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym oraz warsztatowym w zakresie wykorzystania prawa.

II Wyróżnienie otrzymał Pan adw. dr Maciej Wróbel. Kapituła konkursu doceniła przede, m.in. zaangażowanie Pana Mecenasa w udzielanie wsparcia pro bono kobietom, które doświadczyły przemocy. W sierpniu 2020 roku jako wolontariusz zaangażował się w otwarcie w Poznaniu oddziału Centrum Praw Kobiet, a od listopada 2022 roku współtworzy nowy podmiot - stowarzyszenie zwykłe Czas Praw Kobiet. W ramach swojej działalności adw. Maciej Wróbel, poza kierowaniem i koordynowaniem zespołu prawnego, prowadzi także bezpłatne szkolenia dla uczennic i uczniów szkół podstawowych na temat bezprzemocowych i partnerskich relacji, a także szkolenia dla imigrantek z Ukrainy z zakresu zasad prawa pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej i innych przydatnych tematów.


Patronat medialny:

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj