Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2018/2019

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2018/2019. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 4 414 spraw. W poradniach pracowało 1 636 studentów i 372 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj