Co nowego?

Wybory Zarządu Fundacji III kadencji i przyjęcie sprawozdania za 2005 rok

Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 11 marca 2006 roku został dokonany wybór Zarządu III kadencji w składzie:

- Filip Czernicki - Prezes Zarządu,
- dr Izabela Kraśnicka,
- dr Michał Królikowski,
- adw. Filip Wejman,
- dr Paweł Wiliński.
Rada Fundacji przyjęła także sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za ubiegły rok.

Powyższe dokumenty można ściągnąć tutaj: sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj