Co nowego?

Zapytania ofertowe

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest jednym z czterech Partnerów Lidera Partnerstwa - Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizującego projekt systemowy pod tytułem "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 5.4. - Rozwój potencjału trzeciego sektora.
W związku z powyższym Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ogłasza konkursy na:

  1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (SIW) oraz sukcesywna produkcja i dostawa materiałów z wykorzystaniem SIW w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
  2. Zatrudnienie asystenta w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
  3. Obsługę księgową w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
  4. Projekt strony internetowej oraz jej prowadzenie w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
  5. Prowadzenie podstrony internetowej w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj