Konferencje

XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 21-23 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W piątek o godzinie 16:00 otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. studenckich profesor UG doktor habilitowany Józef Arno Włodarski. Na gościnnych Kaszubach uczestników zjazdu powitał także członek Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pan Paweł Jan Wajlonis. Zachęcił on zebranych do zagłębienia się w specyfikę tego regionu Polski, rozpoczynając swoje wystąpienie od przywitania w języku kaszubskim.

Następnie Prezes Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego – Adam Brzoszczyk – dokonał krótkiego podsumowania działalności gdańskiej poradni na przestrzeni ostatnich lat, wymieniając jej sukcesy oraz przedstawiając sposób działania SUPP w ramach Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejnymi punktami piątkowego spotkania była dyskusja nad sprawami pracowniczymi i ubezpieczeniowymi, które wpływały do poszczególnych klinik, a także sprawozdanie roczne z działalności poradni w roku akademickim 2013/2014 wraz z oddaniem głosu przedstawicielom klinik.

XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Drugiego dnia zajęcia miały charakter głównie warsztatowy. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy. Pierwsza z nich uczestniczyła w szkoleniu z zakresu sporządzania opinii prawnych, które poprowadzili wspólnie pani mgr Aleksandra Kuszewska-Kłąb oraz pan mec. Piotr Sendacki. Druga grupa wzięła udział w trzech szkoleniach dotyczących pracy prawnika. Pierwsze, z zakresu wystąpień publicznych oraz kontaktów z mediami, poprowadziła pani Agnieszka Gołąbek-Rzecznik prasowy Centrali NFZ oraz pani dr Katarzyna Furman-Łajszczak. Pozostałe dwa szkolenia (z autoprezentacji oraz zarządzania emocjami klientów) wraz z dr Katarzyną Furman-Łajszczak przeprowadziła pani mgr Aleksandra Klich.

XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychMiłą przerwą w warsztatach był wizyta w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie odwiedzający Trójmiasto mogli prześledzić historię ostatnich kilkudziesięciu lat Gdańska w zestawieniu z historią całego kraju, jak i Europy. Trzeciego dnia konferencji prowadzenie szkoleń zostało oddane w ręce uczestników. Aleksandra Godek z Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadziła szkolenie z zakresu warsztatu pracy studenta będącego w roli konsultanta doradzającego klientom znajdującym się w trudnych stanach emocjonalnych omawiając te zagadnienia w oparciu o kazusy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Natomiast Daniel Wyszkowski i Piotr Śliwiński z Fundacji Academia Iuris próbowali odnaleźć odpowiedzi na problemy, wynikające ze współpracy i konsultowania przez studenta projektu porady prawnej z prawnikiem konsultantem (opiekunem), tj. prezentowania sprawy przez studentów, omawiania problemów stanu faktycznego, czy problemów prawnych i oceny finalnej opinii prawnej.

 XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Ostatnim elementem było podsumowanie konferencji dokonane przez Prezesa Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Pana Filipa Czernickiego.
XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychKonferencja została zorganizowana przez Studencką Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, dzięki wsparciu finansowemu Rektora oraz Prorektora ds. studenckich UG, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG, Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rady Samorządu Studentów UG. Materiały dla uczestników przekazał FUPP oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zwiedzanie Trójmiasta mogło się odbyć dzięki wsparciu Europejskiego Centrum Solidarności, a także Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Sprawiedliwości oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej. Patronat medialny wydarzenia objęło Radio Gdańsk. Uczestnicy konferencji byli zakwaterowani w Hotelu Olivia w Gdańsku.

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj