Konferencje

XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W dniach 23-25 października 2015 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych Street Law Santander Universidades. Konferencja była poświęcona projektowi edukacyjnemu Street Law. Warsztaty pt. Street Law – Methods and Objects przeprowadzili nasi Goście ze Stanów Zjednoczonych, wybitni profesorowie od wielu lat zaangażowani w system nauczania klinicznego: prof. Catherine Klein i prof. Leah Wortham obie Panie Profesor z The Catholic University of America Columbus School of Law oraz prof. Richard L. Roe z Georgetown University Law Center.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji projektu Street Law Santander Universidades przy wsparciu finansowym Santander Consumer Bank, a także Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Konferencja była poświęcona projektowi edukacyjnemu Street Law; polega on na prowadzaniu przez studentów prawa warsztatów skierowanych do młodzieży szkolnej lub osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. Jego zasadniczym celem jest poszerzanie świadomości prawnej obywateli, przekazywanie im podstawowych umiejętności z zakresu prawa (np. sporządzania prostych pism procesowych), a także przekazaniu wartości, które ma za zadanie chronić i promować system prawny. Wymieniając funkcje programu nie można pominąć również roli, jaką odgrywa on w edukacji studentów prawa. Studenci – uczestnicy projektu mają sposobność nie tylko utrwalić i wykorzystać wiedzę zdobytą w toku studiów, ale także nabyć umiejętności przemawiania, radzenia sobie ze stresem przy wystąpieniach publicznych, a także wiele innych tzw. umiejętności miękkich (soft skills), które są niezwykle istotne z punktu widzenia przygotowania do wykonywania zawodów prawniczych.

W dniu 23 października 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Konferencji, którego dokonała prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz – Prorektor ds. Studiów Prawniczych Akademii Leon Koźmińskiego. Pani Rektor w swoim przemówieniu podkreśliła rolę klinik prawa w systemie edukacji prawniczej. Zauważyła również, że spotkanie jest okazją do świętowania dziesięciolecia działalności Studenckiej Poradni Prawnej w Kolegium Prawa ALK. Następnie, w imieniu Santander Consumer Bank, głos zabrał Pan Paweł Pawłowski, który wskazał na główne założenia programu Santander Universidades i wyraził zadowolenie, że pod jego egidą w Akademii Leona Koźmińskiego prowadzony był projekt Street Law. Jego realizacja pozwoliła na urzeczywistnienie słusznych idei budowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz doskonalenia umiejętności studentów prawa. Wykład inauguracyjny pt. Introduction to Street Law wygłosił natomiast prof. Richarda L. Roe (Georgetown University). Wystąpienie to wprowadziło uczestników w tematykę warsztatów, które zaplanowano na kolejne dni konferencji, jak również zaprezentowało na czym polega idea Street Law i jak w praktyce amerykańskich uniwersytetów wygląda jej realizacja.

XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W imieniu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych głos zabrał jej Prezes – Filip Czernicki, który zaprezentował działalność uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce, a także podziękował obecnej na sali prof. UW dr hab. Monice Płatek za zainicjowanie w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i wieloletnie koordynowanie warsztatów Street Law. Pani prof. Płatek zabrała głos dzieląc się swoimi niezwykle cennymi doświadczeniami. Na zakończenie w swoim wystąpieniu Paweł Dziekański (wykonawca projektu Street Law w Akademii) podziękował wszystkim studentom uczestniczącym w programie za przygotowanie inspirujących i wartościowych lekcji o prawie oraz ich wzorową realizację.

Uroczystość otwarcia Konferencji prowadził dr Mateusz Woiński – Kierownik Studenckiej Poradni Prawnej w Akademii Leona Koźmińskiego, którego zaangażowanie pozwala na sprawne funkcjonowanie naszej placówki. W tym miejscu chcielibyśmy przekazać również wyrazy uznania dla Prof. dr hab. Leszka Kubickiego – Patrona naszej Poradni oraz poprzedniego Kierownika Poradni dr Magdaleny Olczyk za pracę na rzecz naszej Kliniki. Dziękujemy również wszystkim studentom, którzy byli i są zaangażowani w jej działalność.

XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW kolejnym dniu warsztaty pt. Street Law – Methods and Objects przeprowadzili nasi Goście ze Stanów Zjednoczonych, wybitni profesorowie od wielu lat zaangażowani w system nauczania klinicznego: prof. Catherine Klein (The Catholic University of America Columbus School of Law), prof. Leah Wortham (The Catholic University of America Columbus School of Law), prof. Richard L. Roe, (Georgetown University Law Center). Zajęcia szczegółowo prezentowały metodologię prowadzenia warsztatów Street Law. Uczestnicy mieli okazję poznać szereg interaktywnych metod nauczania, sposobów realizacji warsztatów w różnych środowiskach (szkoły, jednostki penitencjarne) oraz wymienić i przedyskutować swoje spostrzeżenia dotyczące przedmiotowej tematyki.

Trzeci dzień konferencji poświęcony był prezentacji polskich doświadczeń wynikających z realizacji programu Street Law, w szczególności zgromadzonych w ramach projektu prowadzonego w Akademii Leona Koźmińskiego. Przyczyniły się do tego warsztaty pt. „Przygotowanie i przeprowadzanie warsztatów – zbiór doświadczeń”, podczas których studenci uczestniczący w projekcie: Luiza Bakiewicz, Alicja Furman, Aleksandra Wysocka, Marcin Ajs, Marcin Doroszuk, Edwin Truksa przedstawili swoje refleksje wynikające z przeprowadzania lekcji. Podczas wystąpień zwrócono uwagę na korzyści wypływające dla studentów oraz uczestników warsztatów, kwestie dobrego przygotowania lekcji, wykorzystania metod interaktywnych, współpracy z młodzieżą i ewentualnych trudności, którym w toku realizacji warsztatów będzie trzeba stawić czoła. Z tego ostatniego powodu podczas przygotowywania lekcji Street Law warto korzystać z wiedzy psychologicznej i pod okiem specjalisty wyćwiczyć umiejętności, które będę przydatne w takich sytuacjach. Zagadnienia te zaprezentowała dr Dorota Wiśniewska-Juszczak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) w ramach warsztatu pt. "Metody aktywizacji grup warsztatowych. Wpływ na uwagę i kreatywność.".

XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Konferencja była bardzo owocna. Po jej zakończeniu każdy z uczestników dostrzegał potrzebę realizowania projektu Street Law w ramach działalności klinik prawa. Nikt nie miał również wątpliwości co do tego, że program przynosi nieocenione wartości nie tylko dla osób uczestniczących w warsztatach, ale także dla studentów je realizujących.

W tym miejscu składamy wszystkim, którzy przeprowadzają w swoich uczelniach projekt Street Law serdeczne gratulacje. Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów. Pozostałych zachęcamy do podejmowania podobnych inicjatyw.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji projektu Street Law Santander Universidades przy wsparciu finansowym Santander Consumer Bank, a także Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Pragniemy jeszcze raz podziękować naszym Sponsorom za przekazane środki i nieocenioną pomoc.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom konferencji – prelegentom, gościom zagranicznym, przedstawicielom uniwersyteckich poradni prawnych z całej Polski (reprezentowanych było 17 poradni) oraz wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a także tym którzy włączyli się w organizację konferencji.

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj