Konferencje

XXVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych odbyła się w Rzeszowie w dniach 25 - 27 listopada 2016 roku, w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Obrady zostały poświęcone Uniwersyteckim Poradniom Prawnym, funkcjonującym w naszym Kraju i nowym wyzwaniom, które każda z nich może napotkać na swojej drodze w niedługiej przyszłości. Na konferencji pojawili się przedstawiciele Uniwersyteckich Poradni Prawnych z całej Polski, a także reprezentanci ośrodków zagranicznych: Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu oraz Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraina), a także Witebskiego Uniwersytetu Państwowego im. Piotra Maszeraua (Białoruś). Współorganizatorami XXVI Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych byli: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa oraz Studenckie Biuro Porad Prawnych "Klinika Prawa".

Otwarcie konferencji miało miejsce w sali sądowej Collegium Iuridicum WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Przybyli goście zostali powitani przez Opiekuna Studenckiego Biura Porad Prawnych "Klinika Prawa" prof. nadzw. dr hab. Czesława Kłaka, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Czy potrzebne jest wprowadzenie nowej instytucji prawnej – tajemnicy usług prawniczych?”.

Następnie dr Filip Czernicki (Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych) podsumował wyniki pracy studenckich poradni prawnych za ubiegły rok akademicki, w trakcie którego przedstawiciele poszczególnych Poradni mogli dokonać prezentacji swoich osiągnięć.

26 okspp 05Drugi dzień obrad został zapoczątkowany przez mgr Bartosza Pilitowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Court Watch Polska, którego wykład nosił tytuł "Idea i wyniki Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Zaproszenie do współpracy z Fundacją Court Watch Polska.". Wystąpienie to wzbudziło bardzo duże zainteresowanie publiczności.

Kolejna prezentacja należała do mgr Eweliny Milan (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) i nosiła tytuł ”Promocja działalności studenckich poradni prawnych". Po prelekcji mgr Eweliny Milan przedstawiciele studenckich poradni prawnych udali się na zwiedzanie miasta Rzeszowa, które prowadził przewodnik, Pan Stanisław Bąk.

XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 26 okspp 05 26 okspp 04 26 okspp 04 XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 26 okspp 05 26 okspp 04 

Kolejna część dnia została poświęcona szkoleniom. Pierwsze z nich zostało poprowadzone przez Rzecznika Prasowego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i poświęcone było zagadnieniom związanych z promocją poradni oraz profesjonalnym kontaktem z mediami. Natomiast drugie pt. "Ewaluacja pracy opiekunów uniwersyteckich poradni prawnych." zostało poprowadzone przez dr Katarzynę Julię Furman (reprezentującą Uniwersytet Warszawski i European Network for Clinical Legal Education), oraz przez dr Magdalenę Klauze (reprezentującą Uniwersytet Łódzki).

Trzeci, a zarazem ostatni dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie mgr Pawła Klimka z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pt. "Studencka Poradnia Prawna i co dalej? Czyli jak skutecznie korzystać z uprawnień magistra z trzyletnim doświadczeniem w udzielaniu porad?". Zaprezentowana prelekcja była niezwykle przydatna dla przybyłych studentów, ponieważ dotyczyła podjęcia decyzji związanych z dalszą karierą prawniczą po studiach.

W późniejszej części dnia reprezentanci uniwersyteckich poradni prawnych mieli okazję zobaczyć Studenckie Biuro Porad Prawnych "Klinika Prawa", którego przedstawiciele zaprezentowali uczestnikom konferencji wprowadzone przez siebie pomysły i rozwiązania. Jednocześnie "Klinika Prawa" została pochwalona za wzorowo prowadzoną dokumentację.

Kolejnym punktem programu było zademonstrowanie Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, gdzie studenci mogą zdobywać wiedzę pod okiem doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu kryminalistyki, pracując na najnowocześniejszych urządzeniach badawczych. Wspomniane Centrum zostało podzielone na Laboratorium Kryminalistyczne oraz Laboratorium Symulacji Zdarzeń.

XXVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych Konferencja została zakończona przez dr Filipa Czernickiego, który podsumował obrady oraz wskazał najważniejsze kwestie związane z rozwojem funkcjonujących klinik. Współorganizatorami XXVI Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych byli: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa oraz Studenckie Biuro Porad Prawnych "Klinika Prawa".

 

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj