Konferencje

XV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych W dniach 6-8 maja 2011 r. w Łodzi odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja odbyła się pod tytułem "Etyka a profesjonalizm prawników". Organizatorami spotkania był Studencki Punkt Informacji Prawnej "Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego. Wsparcia finansowego udzielił także Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Obywatel i Prawo VI".

Konferencja poświęcona była nauczaniu etyki w klinikach prawa oraz budowaniu kodeksów deontycznych klinik. Wzięli w niej udział przedstawiciele uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce, a także osoby zaangażowane w tworzenie i prowadzenie klinik w Białorusi i na Ukrainie.

Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministra Sprawiedliwości RP Krzysztofa Kwiatkowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela.

Konferencja odbywała się pod patronatem medialnym TVP Łódź, Gazety Wyborczej, Radia Łódź i Edukacji Prawniczej.

XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychXIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychXIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Konferencja rozpoczęła się 6 maja 2011 r. W imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uczestników oraz zaproszonych gości powitali Dziekan Wydziału Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska, Koordynator Studenckiego Punktu Informacji Prawnej "Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka" Prof. dr hab. Małgorzata Król oraz Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Filip Czernicki. W uroczystej inauguracji Konferencji uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk, Dziekan Okręgowej Izby radców Prawnych Czesława Kołuda wraz z Wicedziekanem Rady Grzegorzem Wyszogrodzkim, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Zbigniew Wodo i inni.

Wykład inaugurujący Konferencję wygłosił dr Paweł Skuczyński z Instytutu Etyki Prawniczej. Wystąpienie poruszało problematykę relacji pomiędzy profesjonalizmem prawników oraz działalnością pro bono. Wykład wywołał gorącą dyskusję pomiędzy uczestnikami Konferencji i obecnymi gośćmi.

Drugi i trzeci dzień Konferencji wypełniły zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przygotowane przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych łódzkiej Kliniki specjalizujących się w niedyrektywnych formach nauczania uniwersyteckiego. Celem organizatorów było przede wszystkim przekazanie uczestnikom umiejętności w zakresie aktywnych form nauczania prawa oraz prowadzenia interesujących zajęć o tej niełatwej tematyce.

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach: jedną stanowili opiekunowie Klinik, a drugą studenci. Zajęcia dla opiekunów - "Aktywne metody nauczania etyki" - prowadzone były przez dr Przemysława Kubiaka oraz mgr Magdalenę Ustaborowicz. Warsztat poświęcony był przedstawieniu różnorodnych aktywizujących form nauczania oraz ich zastosowaniu w nauczaniu etyki.

XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychXIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychXIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Zajęcia dla studentów - "Zajęcia z etyki zawodów prawniczych metodą case study" - przygotowane przez dr Małgorzatę Wysoczyńską oraz mgr Aleksandrę Kuszewską-Kłąb miały na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami etyki zawodowej sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Zajęcia prowadzone były w całości za pomocą aktywnych metod nauczania. Zajęcia ostatniego dnia Konferencji przygotowane przez Prof. dr hab. Małgorzatę Król, dr Pawła Łabieńca oraz dr Macieja Mulińskiego poświęcone były budowaniu kodeksów deontycznych klinik prawa. Ich wynikiem jest opracowany projekt takiego kodeksu.

XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Konferencję zakończyło wystąpienie Prezesa FUPP Filipa Czernickiego przedstawiające plany i założenia Fundacji na kolejne lata działalności. Podsumowując spotkanie organizatorzy podziękowali wszystkim za udział w Konferencji wyrażając nadzieję, że zaproponowane zajęcia okażą się przydatnej w działalności poradni prawnych w Polsce.

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj