Co nowego?

XIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychW dniach 9-11 kwietnia 2010 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. XIII Konferencja poświęcona została zagadnieniom związanym z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, głównie mediacji i roli jaką może odegrać w zakresie bardziej efektywnego zakańczania sporów między stronami jak też i możliwościom stworzenia w Poradniach Prawnych sekcji do spraw mediacji.

Czytaj więcej: XIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 9 - 11 października 2009 roku odbyła się w Rzeszowie XII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która stanowiła kolejne spotkanie poświęcone klinicznemu nauczaniu prawa. Na miejsce przybyła liczna grupa opiekunów i studentów związanych z ruchem klinicznym nie tylko w Polsce, ale także przedstawiciele klinik prawa z Ukrainy i z Czech. Uroczyste otwarcie XII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych odbyło się w sali ratuszowej Urzędu Miasta Rzeszowa, które obecnością zaszczycił m.in. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Jego Magnificencja Prof. Stanisław Uliasz.

Czytaj więcej: XII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 3-5. kwietnia 2009 r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Tym razem to Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego miała zaszczyt gościć koordynatorów i studentów z większości Poradni prawnych w Polsce, a także przedstawicieli Klinik prawa z Czech i Ukrainy. Konferencja została zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków Instytutu Spraw Publicznych w ramach programu Obywatel i Prawo IV finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Czytaj więcej: XI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

X Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

X OKUPP odbył się w Szczecinie w dniach 17 - 19 października 2008 roku. Kolejne z cyklicznych spotkań entuzjastów ruchu klinicznego nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc sponsorów: Instytutu Spraw Publicznych ze Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, miasta Szczecin, kancelarii Niebieszczański & Mazurkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci - Spółka Cywilna, Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

Czytaj więcej: X Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

IX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W dniach 18-20 kwietnia 2008 roku w Toruniu odbyła się IX Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, której organizatorem była Poradnia z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzięki środkom Fundacji im. Stefana Batorego wsparcia finansowego organizatorom Konferencji mogła udzielić Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie (FUPP). Jeden z najstarszych ośrodków tej nowatorskiej metody kształcenia studentów prawa w Polsce gościł niemal 50 studentów i pracowników naukowych związanych z ruchem klinicznym. Finansowego wsparcia przedsięwzięciu udzieliły także Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Władze Rektorskie UMK. Ponadto w przygotowaniach do konferencji brały udział lokalne struktury Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa - ELSA Toruń.

Czytaj więcej: IX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

VIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Studencka Poradnia Prawna - pracownia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, zorganizowała VIII Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Tematem przewodnim konferencji, ze względu na fakt 10-letniego okresu istnienia polskich Studenckich Poradni Prawnych, był "nowy kierunek klinicznego nauczania prawa w Polsce - Centrum Praktyk Sądowych i Klinika Mediacji". Gośćmi spotkania byli zarówno opiekunowie jak i studenci z większości polskich klinik prawa. W związku ze zorganizowaną przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Public Interest Law Institute wizytą studyjną, poza uczestnikami z Polski, mieliśmy okazję gościć przedstawicieli klinik prawa z Armenii, Gruzji, Kirgistanu, Mołdawii, Ukrainy a także przyjaciół z kliniki prawa działającej przy Uniwersytecie w Olomoucu w Czechach. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu finansowemu FUPP oraz Dziekana Wydziału Prawa UwB - prof. zw. dr hab. Leonarda Etela. Patronat medialny nad nią objęła Edukacja Prawnicza.

Czytaj więcej: VIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała VII Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja była poświęcona zasadom przygotowywania opinii prawnych, mediacji jako klinicznej metodzie nauczania prawa oraz dyskusji nad rozwojem programu Street Law. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Patronat medialny nad konferencją objęła Edukacja Prawna.

Czytaj więcej: VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała VI Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja przede wszystkim była poświęcona zasadom przygotowywania i prowadzenia symulacji rozpraw sądowych, jako klinicznej metody nauczania prawa oraz pracy nad sporządzaniem opinii prawnych dla klienta, z uwzględnieniem zasadami jej konstruowania. Pomocy finansowej oraz merytorycznej udzieliła zarówno Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych wspierana przez Fundusz Inicjatyw Pozarządowych, Open Society Justice Initiative, jak też Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat medialny nad konferencją objęła Gazeta Poznańska.

Czytaj więcej: VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała V Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja tym razem była dedykowana wyłącznie pracy opiekunów - pracowników naukowych nadzorujących pracę studentów. Tematy poszczególnych szkoleń skupiały się na metodologii nauczania klinicznego oraz zapoznaniu uczestników konferencji z narzędziami nauczania klinicznego. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków pozyskanych z Instytutu Spraw Publicznych i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uniwersytet Śląski, a także lokalny ośrodek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objęły władze Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz Wojewoda Śląski.

Czytaj więcej: V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała IV Ogólnopolską Konferencje Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Tematem wiodącym spotkania były aspkety niedyrektywnej pracy opiekunów ze studentami oraz poprawa ochrony danych osobowych w poradniach. Konferencja odbyła sie dzięki wsparciu Instytutu Spraw Publicznych, ze środków Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności w ramach programu "Obywatel i Prawo II", a także Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej: IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj