Co nowego?

XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 17-19 kwietnia 2015 roku w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólnej placówce badawczej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Słubicach oraz Europejskiego Uniwersytetu VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.Konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie: Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Collegium Polonicum w Słubicach, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, Gminy Słubice, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Kancelarii Adwokackiej Kamil Mazur-Czerniecki, Kancelarii Notarialnej Przemysławy Bac oraz Kancelarii kbz. Adwokaci w Słubicach.

Czytaj więcej: XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 21-23 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W piątek o godzinie 16:00 otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. studenckich profesor UG doktor habilitowany Józef Arno Włodarski. Na gościnnych Kaszubach uczestników zjazdu powitał także członek Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pan Paweł Jan Wajlonis. Zachęcił on zebranych do zagłębienia się w specyfikę tego regionu Polski, rozpoczynając swoje wystąpienie od przywitania w języku kaszubskim.

Czytaj więcej: XXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 21–23  marca 2014 r. odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Po raz pierwszy w historii, ta cykliczna konferencja, zorganizowana została właśnie w Opolu.  Konferencję otworzyli: Rektor ds. kształcenia i studentów UO prof. dr hab. Marek Masnyk, Prodziekan WPiA ds. Nauki i Badań dr Ewa Kozerska oraz założyciel i Patron Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa” przy WPiA UO prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko.

Czytaj więcej: XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 4–6 grudnia 2013 r. odbyła się XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Połączona była z wręczeniem księgi jubileuszowej prof. Marii Szewczyk – jednej z inicjatorek ruchu klinicznego, założycielki w 1997 roku Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (pierwszej w Polsce kliniki prawa). Z tego też powodu konferencja gościła w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Czytaj więcej: XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W dniach 12-14 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja odbyła się pod tytułem „Praktyka funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych – najczęściej pojawiające się problemy i propozycje ich rozwiązania. Dyskusja nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Czytaj więcej: XIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XVIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Rozwój i nowoczesne trendy w Edukacji Prawniczej Czternaście lat temu, w maju 1998 r. w Szczecinie, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin, zorganizowało konferencję pod tytułem: „Reforma edukacji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich poradni prawnych”. Precedensowa tematyka oraz połączenie przedsięwzięcia z Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Wydziałów Prawa i Ogólnopolskim Zjazdem Zrzeszenia Prawników Polskich, pozwoliły na podjęcie poważnej dyskusji na temat rozwoju edukacji klinicznej w Polsce. Konferencja dała asumpt do swoistego zrewolucjonizowania systemu nauczania prawa na polskich uczelniach wyższych, wprowadzając do tradycyjnej formuły wykładowej elementy kształcenia praktycznego, a także wskazała drogę ku realizacji wizji uniwersytetu, żywo reagującego na potrzeby społeczności lokalnych.

Czytaj więcej: XVIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XVII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychW dniach 13-15 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja odbyła się pod tytułem "Realizacja programu Street Law - Prawo na co dzień". Konferencja poświęcona była problematyce realizowaniu programu Street Law przez Uniwersyteckie Poradnie Prawne. Uczestnicy podczas wykładów mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją tego typu zajęć, a w czasie części warsztatowej zaprezentowany został przegląd metod interaktywnych nauczania oraz technik prowadzenia zajęć.

Czytaj więcej: XVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XVI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychW dniach 25-27 listopada 2011 roku w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jej organizatorem była Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna działająca przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS przy współpracy Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Wsparcia finansowego udzieliła organizatorom Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu Obywatel i Prawo VI, administrowanego przez Instytut Spraw Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji UMCS. W Konferencji uczestniczyli Opiekunowie, Koordynatorzy, Asystenci i Studenci większości Klinik Prawa z Polski, a także goście z Białorusi i Ukrainy. W uroczystej inauguracji wzięli udział również mec. Piotr Sendecki, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, mec. dr Arkadiusz Bereza, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, mec. Bożena Zybura, Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Czytaj więcej: XVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych W dniach 6-8 maja 2011 r. w Łodzi odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja odbyła się pod tytułem "Etyka a profesjonalizm prawników". Organizatorami spotkania był Studencki Punkt Informacji Prawnej "Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego. Wsparcia finansowego udzielił także Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Obywatel i Prawo VI".

Czytaj więcej: XV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychW dniach 22-23 listopada 2010r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, poświęcona tematyce pisania opinii prawnych i pism procesowych, jak również ochronie danych osobowych i współpracy klinik z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Stanowiła ona kolejne z serii spotkań poświęconych klinikom prawa. W konferencji uczestniczyli opiekunowie i studenci związani z pracą w poradniach w Polsce i Czechach.

Czytaj więcej: XIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj