Co nowego?

Klinika Nr 26 (31)/2019

"Klinika" Nr 26 (31)/2019
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 26,5 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH
 • ARKADIUSZ DOMASAT
  Poradnictwo kliniczne a prawo do obrony w postępowaniu karnym
 • MAGDALENA ZAWISZA, LUCYNA KASPEROWICZ
  Mediacja na etapie postępowania wykonawczego
 • AGNIESZKA KWIECIEŃ-MADEJ
  Normatywne podstawy ochrony dziecka poczętego w polskim systemie prawnym – zagadnienia wybrane
 • AGATA SŁUPSKA
  Zapisobierca windykacyjny jako podmiot odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń o zachowek

Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 25 (30)/2018

"Klinika" Nr 25 (30)/2018
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 18,4 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • Paweł Klimek

  Rola opiekuna sekcji studenckiej poradni prawnej a innowatyka w nauczaniu akademickim

 • Agnieszka Kwiecień-Madej

  Sądowe ustalenie ojcostwa dzieckapoczętego

 • Magdalena Skibińska

  Wybrane uwagi na temat rodzajów mediacji w sprawach cywilnych

 • Magdalena Golińczak

  Potrącenie z wynagrodzenia za pracę pracownika w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy

Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 23 (28)/2017

"Klinika" Nr 23 (28)/2017
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 10 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • dr Katarzyna Julia Kowalska
  Na razie bez edukacji prawnej. Rozważania o realizacji postanowień
  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska
  Szczególne uprawnienia małżonka spadkodawcy na tle przepisów KC
 • Hanna Matyja
  Przyjęcie i odrzucenie spadku – zagadnienia wybrane
 • Jacek Gwoździewicz
  Praktyczne omówienie zjawiska copyright trollingu w sieciach
  peer-to-peer (p2p) w oparciu o protokół BitTorrent

Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 24 (29)/2018

"Klinika" Nr 24 (29)/2018
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 3,58 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • Paweł Klimek
  Sprawozdanie z Konferencji Jubileuszowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
 • Jacek Gwoździewicz
  Związki modeli prawoznawstwa z typami edukacji prawniczej
 • dr Radosław Strugała
  Forma dokumentowa czynności prawnej (oświadczenia woli) – wybrane zagadnienia
 • Malwina Dubas
  Alienacja rodzicielska jako forma przemocy emocjonalnej wobec dziecka
 • Barbara Krzyżewska
  Zgoda pacjenta a ryzyko związane z wykonaniem zabiegu – glosa do wyroku SA w Katowicach z 31.3.2015 r., V ACa 713/14

Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 7-28 (32-33)/2019-2020

"Klinika" NR 27-28(32-33) 2019-2020
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 4,91 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • MAGDALENA SZABAT, DOMINIKA SWODCZYK
XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
„Metodyka nauczania klinicznego” Białystok, 31.5 – 1.6.2019 r.
 • KAROLINA PASOŃ
Celowość klasyfikacji osadzonych jako niebezpiecznych w polskim systemie
penitencjarnym
 • KAROLINA KĘDZIERA
Pojęcie błędu medycznego oraz jego klasyfikacja
 • MONIKA TENENBAUM-KULIG
Umowa darowizny zawierana na podstawie ustawy o gospodarce
nieruchomościami

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Numer Specjalny

"Klinika" Numer Specjalny
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 5,42 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH - NUMER SPECJALNY

 • MGR EDWIN TRUKSA - PROPEDEUTYKA NAUCZANIA STREET LAW
 • MGR PAWEŁ DZIEKAŃSKI - STREET LAW – ZBIÓR DOŚWIADCZEŃ KOORDYNATORA PROGRAMU
 • MGR MARCIN AJS - MATERIAŁY SZKOLENIOWE.PRZYGOTOWANIE ZAJĘĆ. KONSPEKT, PREZENTACJA. ORGANIZACJA CZASU. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU NIESPODZIEWANYCH REAKCJI MŁODZIEŻY?
 • DR MICHAŁ HUDZIK - STREET LAW – FORMA UDZIAŁU WYDZIAŁÓW (SZKÓŁ) PRAWA W KSZTAŁTOWANIU I ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH JAKO SZCZEGÓLNA POSTAĆ REALIZACJI FUNKCJI EDUKACJI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA
 • DR ADAM ANDRZEJEWSKI - MOOT COURT – NIEDOCENIANA METODA NAUCZANIA PRAWA W POLSCE
 • PROF. RICHARD L. ROE - VALUING  STUDENT SPEECH REVISITED
 • MGR JADWIGA TRYNIECKA - SYMULACJA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO JAKO METODA EDUKACYJNA
 • MGR MICHAŁ ŁOPACIŃSKI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INTERNAUTÓW PODCZAS KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI W SIECI JAKO PRZEDMIOT WARSZTATÓW STREET LAW
 • MGR ALEKSANDRA WYSOCKA - MATERIAŁY SZKOLENIOWE. WYKORZYSTANIE METOD INTERAKTYWNYCH I KONTAKT Z MŁODZIEŻĄ W TRAKCIE PROWADZENIA WARSZTATÓW STREET LAW
 • DR DOROTA WIŚNIEWSKA-JUSZCZAK - WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI PRZEKAZU. CO WPŁYWA NA UWAGĘ ODBIORCÓW?
 • DR JOANNA BUCHALSKA - PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. ZARYS PROBLEMATYKI Z PERSPEKTYWY WARSZTATÓW STREET LAW

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 21 (26)/2016

"Klinika" Nr 21 (26)/2016
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 2,88 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH - NUMER SPECJALNY

 • PAULINA FURMAN
  Cywilnoprawna możliwość dziedziczenia wkładu budowlanego wniesionego do spółdzielni budowlano-mieszkaniowej wraz z aspektem jego waloryzacji
 • mgr KAROL SKRODZKI
  Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym przez pełnomocników procesowych
 • mgr KATARZYNA WENNE
  Odpowiedzialność deliktowa za szkody wyrządzone wskutek błędów medycznych a odpowiedzialność karna lekarza
 • PIOTR KRÓLIŃSKI
  Czy warto pracować w klinice?
 • ADAM KUCHARSKI
  Problemy i wyzwania, przed jakimi stoją aktualnie studenckie poradnie prawne – analiza z perspektywy studenta klinicysty

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 22 (27)/2017

"Klinika" Nr 22 (27)/2017
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 12 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH - NUMER SPECJALNY

 • MAŁGORZATA CZAJKA
  Studia, praktyka w klinice i… co dalej? Zawód: asystent sędziego
 • BARTOSZ M.DĄBROWSKI
  Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego ubocznego a realizacja jego prawa do sądu w ramach procedury  wykroczeniowej
 • MARTA JANKOWSKA, DOMINIKA NOWAKOWSKA
  Teoria owoców zatrutego drzewa. Dowód sprzeczny z prawem
 • MAGDALENA ŚREDNICKA
  Analiza skutków prawnych wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty
 • RAFAŁ CHYBIŃSKI
  Należyte utrzymanie stanu technicznego i czystości na drogach krajowych - podmioty zobowiązane i odpowiedzialność cywilnoprawna
 • MATEUSZ WOJTANOWSKI
  Znaczenie Regionalnych Wspólnot Gospodarczych (RECs) dla afrykańskiej integracji gospodarczej

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika nr 29–30 (34–35)/2020–2021

"Klinika" NR 29–30 (34–35)/2020–2021
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 7,81 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • OLGA M. PIASKOWSKA, PIOTR F. PIESIEWICZ
  Komunikacja interpersonalna w wirtualnej poradni prawnej. Zarys problematyki
 • BARBARA NAMYSŁOWSKA-GABRYSIAK
  Rola klinik prawa w kształceniu przyszłych prawniczek i prawników
  w zakresie problematyki przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć
 • ANNA ZIENTARA
  Możliwość udziału studenta jako obrońcy obwinionego studenta
  lub doktoranta w postępowaniu dyscyplinarnym w ramach nauczania
  klinicznego
 • KRZYSZTOF HORUBSKI
  Przejęcie i kumulatywne przystąpienie do długu wykonawcy zamówienia
  publicznego
 • KAROLINA PASOŃ
  Prawo do obrony w postępowaniu wykonawczym

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Aktualny numer "Kliniki"

Klinika Nr 33–34 (38–39)/2022
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 21,9 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • JULIA BERG-BAJRASZEWSKA
  Teaching gender discrimination issues at Warsaw University Legal Clinic
  in the context of rape crime cases
 • ALEKSANDRA PARTYK
  M. Najda, A. Rutkowska, D. Rutkowski, Psychologia sali sądowej.
  Jak komunikacja i emocje wpływają na postrzeganie sprawiedliwości,
  Bielsko-Biała 2021 – recenzja
 • MONIKA MALIK, MAREK MIROSŁAWSKI, ALEKSANDRA WITEK
  Doręczenia elektroniczne – nowość w polskim systemie prawnym.
  Wybrane zagadnienia
 • BARBARA POLEGAJ-PASIERB, ROKSANA TUREK
  Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj